Produkty

  • „ Feromónové a iné prípravky na ochranu lesov a porastov.“
  • „Feromónové a iné prípravky na ochranu ovocných stromov, kríkov.“
  •  „Feromónové, pesticídne a iné prípravky na ochranu poľnohospodárskych plodín a kvetov. Hnojivá.“
  •  „Biocídne, feromónové a iné prípravky proti obťažujúcemu  v komunálnej oblasti a v poľnohospodárskych farmách.“
  • „Bio-enzymatické prípravky do čističiek, žúmp, odpadových vôd  a živočíšnej výroby poľnohospodárskych fariem.“
  • „Prípravky proti hlodavcom v komunálnej oblasti a oblasti poľnohospodárskych fariem.“
  • „Balenie, predaj, výroba na zákazku a prebaľovanie chemických produktov a drogistického tovaru.“
  • „Tlačoviny, publikácie, pre oblasť ochrany poľnohospodárskych plodín, ochrany lesov a športovej pohybovej aktivity obyvateľstva.