Spoločnosť CHEMOBAL, s.r.o.


 • Spoločnosť CHEMOBAL, s.r.o. vznikla ako dôsledok reštruktualzácie spoločností pôsobiacich prevažne v oblasti výroby feromónových prípravkov na ochranu lesov a výroby prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu.
 • CHEMOBAL, s.r.o. sa zaoberá troma hlavnými činnosťami :
 • 1./ Výroba a predaj feromónových prípravkov na ochranu lesov, ovocných stromov a kríkov.
 • 2./ Výroba a predaj biocídnych prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu v oblasti komunálnej hygieny a fariem.
 • 3./ Balenie, výroba a predaj tzv. malej chémie a drogistického tovaru.
 • V oblasti biocídnych a feromónových prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu uplatňuje skúsenosti vlastných pracovníkov ako aj poznatky špecializovaných zahraničných spoločností najmä pre oblasť komunálnej hygieny.
 • V oblasti feromónových prípravkov pre oblasť ochrany lesov, ovocných stromov a poľnohospodárskych plodín, okrem vlastných prípravkov distribuuje prípravky zahraničných spoločnosti ako napr. prípravky vyrábané v Poľskej akadémii vied Varšava a iných nadnárodných spoločností.
 • Podstatnú časť výrobkov expeduje na zahraničné trhy.
 • Balenie vlastných produktov ako aj prebaľovanie ako službu realizuje na vlastných zariadeniach v rozsahu od niekoľko ml až po 25 kg.
 • Vykonáva aj prebaľovanie kamiónových dodávok do maloobchodného balenia.
 • Vykonáva konzultačnú činnosť pre zahraničné spoločnosti v oblasti biocídnych a feromónových prípravkov.
 • V celospoločenskej oblasti podporuje oblasť športovej pohybovej aktivity.
 •  
 • CHEMOBAL s.r.o. deals with three main activities: 
  1.   Production and sale of pheromoneproducts to protect forests, fruittrees and bushes against harmful insects.
  2.   Production and sale of biocide productsagainst nuisance insects in the municipality sanitation and agricultural
         farms.
  3.   Production,packing and sale of so-called “small¨ chemistry and products for drugstores.      
 

Ochrana proti podkôrnému hmyzu

Ochrana proti obťažujúcemu hmyzu